Oplossingsgerichte Coaching

22 mei 2017 – Sigrid de Haan

Samengestelde gezinnen en Oplossingsgerichte Coaching

De oplossingsgerichte benadering wint steeds meer terrein in het coachingsvak. Het is een benadering die zich niet richt op: wat gaat er allemaal mis en hoe komt dat?, maar op: wat gaat er ondanks de problemen allemaal nog wel goed? Het zoekt niet naar oorzaken in verleden, maar naar mogelijkheden in de toekomst. Problemen worden geformuleerd als doelen, en doelen als uitdagingen. De oplossingsgerichte coach helpt mensen om anders naar hun situatie te kijken, realistische doelen te stellen, en hun krachtbronnen te ontdekken en te gebruiken. Krachtbronnen zijn alle mogelijkheden die je in je rugzak hebt om, in kleine stapjes, je doel te bereiken. Denk aan vaardigheden, talenten, ervaringen, omgevingsfactoren en kennis. Het is een positieve benadering, zonder problemen te bagatelliseren. Het geeft mensen een positief gevoel en meer zelfvertrouwen, waardoor er meer motivatie is voor het werken aan oplossingen. Oplossingsgerichte coaching is zeer effectief gebleken bij veranderingsprocessen.

 

Wat maakt deze benadering zo geschikt voor het begeleiden van vastgelopen samengestelde gezinnen?

 

Allereerst is de overgang van een kerngezin, via een éénoudergezin, naar een samengesteld gezin een proces van enorme veranderingen voor alle gezinsleden. Ouders beginnen vaak met te positieve verwachtingen. Ze willen na een nare periode in hun leven weer een harmonieus gezin vormen en gelukkig worden met hun nieuwe partner en bijbehorende kinderen. Dit valt doorgaans vies tegen. Was het kerngezin een hecht gezin met sterke betrokkenheid en onderlinge loyaliteit, in het samengesteld gezin zijn er naast bloedbanden ook stiefbanden, komen er twee gezinsculturen bij elkaar, heb je te maken met ex-partners etc. Een samengesteld gezin zal nooit worden als een kerngezin. Het heeft andere basis en een eigen dynamiek. De oplossingsgerichte coach zal mensen allereerst helpen hun verwachtingen bij te stellen en realistische doelen te stellen.

Problemen blijken soms beperkingen te zijn die inherent zijn aan het samengestelde gezin. Wanneer iemand komt met het probleem dat hij/zij lang niet zoveel liefde voelt voor het stiefkind als voor het eigen kind, zal de oplossingsgerichte coach helpen dit probleem te zien als een gegeven. Een gevolg van het verschil tussen bloedband en stiefband. De focus zal verlegd worden naar de uitdaging om anders naar de relatie te kijken en een sterkere stiefband op te bouwen met het stiefkind.

In de oplossingsgerichte coaching worden mensen geholpen krachtbronnen te ontdekken, die ze kunnen gebruiken om hun doel te bereiken. Dit sluit nauw aan bij de situatie binnen het samengestelde gezin. Omdat een samengesteld gezin zo anders is dan het oorspronkelijke gezin, zal je nieuwe krachtbronnen in jezelf of in je situatie moeten aanwenden om dit gezin tot een succes te maken. Voel je je eigen kinderen van nature goed aan en vaar je op je intuïtie, bij je stiefkinderen zal je meer een beroep moeten doen op je inlevingsvermogen, je vermogen om de situatie vanuit het kind te bekijken. Was er in je vorige gezin duidelijkheid over wat er van je verwacht werd als moeder, in een samengesteld gezin is die duidelijkheid meestal ver te zoeken en zal je voor jezelf moeten opkomen en vaker grenzen moeten stellen. Een nieuw gezin vraagt dus om het aanboren van nieuwe krachtbronnen.

Ouders van samengestelde gezinnen zoeken meestal pas hulp als de situatie hen volledig boven het hoofd is gegroeid. Ze weten niet meer hoe ze verder moeten en of ze wel verder willen. Wat is het dan heerlijk dat de oplossingsgerichte coach je een positieve focus kan bieden: je niet langer blindstaren op de problemen, maar kijken naar wat er wel goed gaat en hoe je dit verder kan uitbouwen. Dat geeft een positief gevoel, een boost aan je zelfvertrouwen, en daardoor positieve energie om aan de slag te gaan.

Oplossingsgerichte coaching richt zich op de toekomst, en dat is wat ouders van het samengestelde gezin ook willen. Na alle negatieve ervaringen in de vorige relatie, willen ze verder. Een nieuw gezin, met nieuwe kansen om gelukkig te worden. Ze willen niet te lang bij problemen in het verleden blijven steken, want de ontwikkelingen in het gezin gaan door. Een samengesteld gezin is constant in beweging: kinderen zoeken hun plek, de partnerrelatie moet vorm krijgen, er ontstaan nieuwe onderlinge relaties, en in de al bestaande relaties wordt gezocht naar een nieuw evenwicht. Oplossingsgerichte coaching sluit naadloos aan bij dit dynamische proces!